Chor viril Surses

16 November 2018

Concert annual 2019
Concert communabel cun dezibelles

Ich Chor viril Surses s’allegra dad aveir pudea gudagner igl quartet a-capella dezibelles per en concert communabel. Chel ò li sonda, igls 13 d’avregl 2019 allas 20.00 an sala polivalenta a Riom.

L’Amour an tot sias facettas vign igl Chor viril Surses sot la batgetta da Rainer Held a decantar.  “L’amour persa”, ena premaudiziun den ciclus da canzungs digl premiia cumponist Markus Fricker da Rupperswil, stat agl center da l’amprema part  digl conert, an igl cal l’amour cristiana vign er decantada an igls tocs “Oraziun” da Gion Balzer Casanova ed igl Ave Maria” da Biebl. La sagonda part digl concert sa deditgescha igl chor per gronda part a la canzung populara rumantscha, la cala dispona d’ena retga schelta da canzungs davart l’amour.

Scu veir anretgamaint e contrast tar igls 60 omens dastgins caracterisar schibagn igl repertori scu er igls elemaints choreografics digl quartet da cant dezibelles. dezibelles sa deditgescha agl cant a-cappella an tot sias furmas ed ò sa spezialiso sen imitaziuns sonoras dalla classica, sur musica populara internaziunala anfignen tar Pop e Jazz. Siva digl 2018 è igl ensemble sen viadi an nova furmaziun ed elavurescha sot la batgetta dad Andrea Fischer arranschamaints individualisos dad ovras or da 400 onns istorgia musicala.

Daple infurmaziuns tar igl concert da Sonda da palmas, igls 13 d’avregl 2019 allas 20:00 an sala polivalenta Riom