Concert da sponsors

per tecnica da tgesa Caspar SA, Tinizong
Data: 20.10.2018
Temp: tranter las 11:00 e las 16:00
Address : Gravas 402, 7453 Tinizong

Concert da sponsors per tecnica da tgesa Caspar SA

Tenda da festa, Tinizong

Cultura populara ambiziunada dovra partenaris ferms. Egn da chegl partenaris è igl co-sponsour tecnica da tgesa Caspar SA. Siva tg’igl Chor viril Surses nizzegia igl sponsoring per finanztgier las activitads annualas ed uscheia er en dirigent da professiun, è igl affar da scaldamaints e sanitar da Tinizong en fidevel partenari. E chegl gio prest durant dus decenis.

La Firma Caspar SA ò anvido igl Chor viril Surses da participar a la festa da surdada digl travagl. Per igl chor medemamaintg en dueir ed en’onour. La festa ò li la sonda igls 20 d’otgover 2018 tranter las 11:00 e las 16:00 Uhr. Previas èn dus parts curtas cun canzungs popularas ancunaschaintas. Nous ans legragn.

Igl figl sgulont ed igl program da la festa da surdada da fatschenta ins pogl scarger giu cò:

thumbnail of T3_Caspar SA_CvS